Władze

Zarząd Banku

Anna Monika Jóźwiak - Prezes Zarządu

Beata Elżbieta Sieklucka - Wiceprezes Zarządu

Renata Anna Kordalewska - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Wiktror Szmulewicz - Przewodniczący

Wiesław Gruszczyński - Z-ca Przewodniczącego 

Waldemar Wernikiewicz - Sekretarz

Janusz Radzki

Marek Stanowski

Jacek Zmysłowski

 

Bank Spółdzielczy w Małej Wsi informuje, że w dniu 20.10.2017 r.

Rada Nadzorcza Banku powołała Komitet Audytu w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi,

zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r.

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.

 

W skład Komitetu Audytu wchodzą:

Janusz Radzki – Przewodniczący Komitetu Audytu

 Marek Stanowski – Członek Komitetu Audytu

Jacek Zmysłowski – Członek Komitetu Audytu

 

                      Kod SWIFT Banku

                           POLUPLPR