Kod SWIFT Banku

                           POLUPLPR

 

 

Aktualności

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 Najczęściej zadawane pytania dotyczące gwarantowania depozytów.

Więcej…

Komunikat w sprawie gier hazardowych organizowanych przez Internet

Bank Spółdzielczy w Małej Wsi informuje, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o grach hazardowych transakcje realizowane przez sieć Internet za pomocą kart płatniczych lub innych usług płatniczych (np. przelewów elektronicznych) z udziałem podmiotów organizujących gry hazardowe i zakłady wzajemne nieposiadających zezwolenia Ministerstwa Finansów są uznawane za nielegalne zgodnie art. 29a ust.2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016r. poz.  471, z późn.zm.).

Uczestnik gry hazardowej urządzanej bez zezwolenia podlega karze. W związku z tym, niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych wydawanych przez Bank oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych Banku, w tym polecenia przelewu do dokonywania operacji związanych z grami, o których mowa powyżej. Zgodnie ze wskazaną ustawą operacje takie podlegają blokowaniu. Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministerstwo Finansów. Lista podmiotów uprawnionych do organizowania zakładów wzajemnych przez sieć Internet jest dostępna na stronie: www.mf.gov.pl.


Zasady Ładu Korporacyjnego

 

Więcej…