Tarcza finansowa PFR

Tarcza finansowa PFR

 

Instrukcje składania wniosków o umorzenie w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

 

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił #TarczaFinansowaPFR.

Już teraz mikro, małe i średnie firmy mogą składać wnioski w systemie bankowości internetowej naszego Banku.

 

To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa.

 

Duże firmy wnioski o finansowanie mogą już złożyć na stronie PFR #TarczaFinansowaPFR

PFR Przewodnik Tarcza Finansowa MMSP

Wszelkie dostępne informacje dotyczące wsparcia Klientów w związku z koronawirusem znajdują się pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/

Tarcza Antykryzysowa – skladanie wnioskow PFR_1.0

Dodatkowe oświadczenia do potwierdzenia Twojego umocowania

W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa w Twoim imieniu osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Twoja firma posiada reprezentację wieloosobową, musisz dodatkowo, zgodnie z umową subwencji złożyć pełnomocnictwo lub oświadczenie. Pamiętaj, że:

  • pełnomocnictwo może być złożone w dowolnym czasie do 31.12.2020 r. ale z datą dokumentu pełnomocnictwa nie późniejszą niż na dzień złożenia wniosku o subwencję,

  • oświadczenie wystawić należy po złożeniu wniosku o subwencję finansową, jeśli nie miałeś wcześniej udzielonego pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Dokument (Pełnomocnictwo albo Oświadczenie) można opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.   

Dokument –  opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, możesz przesłać na adres: pfr@bsmalawies.pl, dokument w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi możesz przedłożyć w banku  – w terminie  do dnia 31.12.2020r.

 Wzór oświadczenia

 Wzór pełnomocnictwa

Manual Wniosek Umocowanie

KOMUNIKAT  PFR

2021-04-30T13:55:12+02:00