API PSD2

API PSD22021-08-13T07:40:39+02:00

Raport dostępności API PSD2 i Bankowości Internetowej

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2)

Raportowany

okres

Dostępność API PSD2

Niedostępność API PSD2

Dostępność

Bankowości Internetowej

Niedostępność

Bankowości Internetowej

01.01.2021 – 31.03.2021 99,85% 0,15% 99,85% 0,15%
01.04.2021 – 30.06.2021 99,79% 0,21% 99,79% 0,21%