API PSD2

API PSD22020-03-26T14:05:04+01:00

Raport dostępności API PSD2 i Bankowości Internetowej

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2)

Raportowany

okres

Dostępność API PSD2

Niedostępność API PSD2

Dostępność

Bankowości Internetowej

Niedostępność

Bankowości Internetowej

14.09.2019

-13.12.2019

99,91% 0,09% 99,74% 0,26%
14.12.2019

-13.03.2019

100% 0% 99,24% 0,76%