Godziny graniczne przelewów

Godziny graniczne przelewów2019-03-01T08:04:29+01:00

Kod SWIFT Banku:    POLUPLPR

Regulamin rozliczeń dewizowych

 

GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

Tabela 1. Przelewy krajowe w PLN

L.p.

Rodzaj przelewu

Placówka

System bankowości internetowej

Przelew wewnętrzny

1.

Na rachunek w Banku1

1435

1435

Przelew wychodzący:

1.

ELIXIR (w tym na rachunek Zrzeszenia Banku BPS S.A)1,2

1245

1245

2.

SORBNET3

1425

1425

Przelew przychodzący:

1.

Sesja I

do godziny 800

2.

Sesja II

do godziny 1230

3.

Sesja III

do godziny 1430

4.

SORBNET

do godziny 1500

Przelewy zlecone po godzinie 1435 oraz w dniu innym niż dzień roboczy dla Banku obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym,

Przelewy zlecone w dni robocze po godzinie granicznej, ale przed godziną 1435, obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.

Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dniu roboczym, do godziny granicznej.

Tabela 2. Przelewy zagraniczne

L.p.

Rodzaj przelewu

Data waluty

Placówka

System bankowości internetowej

1.Przekaz w trybie standardowym:

1.1.

SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w EUR

D+1

1230

1230

1.2.

Pozostałe polecenia wypłaty

D+2

1230

1230

2.

Przekaz w trybie pilnym

D

1100

1100

3. Przekazy przychodzące:

3.1.

Na rachunek w Banku

D

1430

1430

D – w tym samym dniu roboczym

D+1 – w następnym dniu roboczym

D+2 – najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych

Zlecenia przyjęte po wskazanych godzinach granicznych oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.