Polityka prywatności aplikacji mobilnej „NASZ BANK”

Polityka prywatności aplikacji mobilnej „NASZ BANK”2019-11-19T14:22:19+01:00

Polityka prywatności

1. Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z urządzenia mobilnego.
2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i
użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym
momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków
przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym
dostępem Klienta do usług w Banku.
3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
a) Komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek,
z użyciem mechanizmów szyfrujących,
b) uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
– Pamięci,
– Komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
– Informacji o lokalizacji,
– Aparatu fotograficznego,
– Danych kontaktów.
4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które
mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji,
nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych
Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
5. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku
przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na
urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do
wyłączenia Aplikacji.
6. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować
Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
7. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej
Polityki Prywatności na stronie www.